Articles in Hebrew

Home > Article Categories > Articles in Hebrew
פילוגרפיה - אוסף חתימות של  חברי הכנסת הראשונה

פילוגרפיה - אוסף חתימות של חברי הכנסת הראשונה

פילוגרפיה איסוף חתימות-יד "פילוגרפיה - Philography" הוא אחד התחומים העתיקים ביותר של תחביב האספנות. החתימה - אוטוגרף - היא אישית ופרטית וכמעט איננה ניתנת לחיקוי ידני. היא אמצעי...

Read More
מפות עבריות מראשית המאה ה-20

מפות עבריות מראשית המאה ה-20

מפות מדידה של ארץ ישראל ( מפות שיש בהן סרגל קנה מידה) הודפסו בארץ ישראל רק החל מראשית המאה ה-20. המאמר מפרט את הרקע הכרטוגרפי שהיה בידי חוקרי הגיאוגרפיה של ארץ ישראל ומתאר...

Read More
שמות ומושגים עבריים למקלות וקנים

שמות ומושגים עבריים למקלות וקנים

יש בשפה העברית עושר בלתי רגיל של שמות ומושגים הקשורים לתיאור מקלות. המקור של חלק מהשמות הוא כנראה עתיק ביותר ואין אפשרות לציין את התאריך המדויק שבו נוצר שם זה או אחר. להלן...

Read More
מקטרות: אספנות ואמנות.

מקטרות: אספנות ואמנות.

מאמרו של ד"ר אריה גילאי הוא הראשון בסדרה המתמקד במבנה המקטרת ובאספנות מקטרות לפי סוג החומר. התפרסם ב"מכירה פומבית" גליון.

Read More
משקפיים, המצאה גאונית שנעלמה מעיננו

משקפיים, המצאה גאונית שנעלמה מעיננו

מאמרה של מרב שכטמן-גילאי עוסק בהיסטוריה ובסוגי המשקפיים.

Read More