General Collectibles > Books on Collectibles

תולדות הצילום

Item#: BO1403

Price: $10.00

 

add to cart
ספר ``תולדות הצילום`` מתאר בבהירות ובסגנון קולח כיצד התפתח הצילום מראשיתו בשנת 1839 ועד היום. הספר מלווה ביותר מ180- תצלומים ואיורים, המציגים בצורה מוחשית את התפתחות הצילום בתקופות השונות. כדרכו, מגיש מייקל לנגפורד ספר קריאה ולימוד מושלם הכתוב בצורה מרתקת בסגנון סיפורי מיוחד. הספר ערוך במתכונת של ספר לימוד המחולק באופן ענייני ושיטתי לפרקים ולסעיפים; בכל פרק הקדמה וסיכום וכן משימות מעשיות ושאלות המעוררות מחשבה. בספר שני חלקים: החלק הראשון כולל את החידושים הטכניים החשובים שהשפיעו על התפתחות הצילולם (דגרוטייפ, קלוטייפ, לוחות הצילום הרטובים והיבשים ועוד). החלק השני מציג מבט כולל על התפתחותם של זרמים וסגנונות בצילום ומתאר כיצד שולבו במסגרת הוללת של האמנות.
Related Items